This post is also available in: Angličtina Maďarčina

Myšlienkou projektu je zrealizovať školenia prostredníctvom leadra a partnera projektu pre dospelých. Cieľom je udržať mladú generáciu s vysokými schopnosťami, znalosťami a angažovanosťou do komunitných prác na danom mieste, povzbudili ich k tomu, aby tieto plusy využili v domácom prostredí.

Neustále sa zvyšujúci záujem o kurzy nás povzbudzuje k tomu, aby sme podporili kurzy aj v iných oblastiach, a umožnili tak väčšiemu počtu mladej komunity  rozvíjať sa.

Občianske združenie Marthos začalo svoju činnosť pred dvomi rokmi, vykonáva dvojročnú vzdelávaciu činnosť v dvojtýždňových intervaloch v obci Martovce pri Komárne. Jeho cieľom je starostlivosť o existujúce talenty a vyhľadávanie nových talentov, príprava na ich budúcu kariéru, podpora mienkotvorby, zabezpečenie nových podnikateľov, v dlhodobom horizonte vytvorenie intelektuálnej dielne.

MeOut je mimovládna organizácia, ktorej cieľom je podporovať rozvoj mimovládnych organizácií a mladých ľudí prostredníctvom miestnych alebo medzinárodných školení, výmenných pobytov a konferencií.

Vykonávajú to už roky, aby vybudovali mosty pre ľudí, ktorí sa chcú rozvíjať. Pre mladých ľudí, ktorí chcú spoznávať svet, medzinárodné prostredie, učiť sa a naberať skúsenosti. Ovládať jazyky, počúvať, chápať a formovať budúcnosť.

Podľa našich skúseností sa určitá časť mladej generácie sociálne angažuje, cíti potrebu takéhoto vzdelávania a naberania skúseností. Uznávajúc túto potrebu by sme pre záujemcov chceli ponúknuť rôzne školenia a kurzy.

Projekt by tak prispel k zlepšeniu úrovne cezhraničnej spolupráce medzi samotnými inštitúciami a k rozšíreniu cezhraničnej spolupráce medzi týmito občanmi, poskytovaním spoločného vzdelávania pre oboch partnerov, výmenou skúseností v oblasti školstva a vzdelávania dospelých, mladí by sa tak zúčastnili spoločných kurzov, spoznali by regióny- ich výhody a nevýhody.

Vedúci partner: Marthos o.z.

Celkový rozpočet projektu: 55 107,40 €

Finančná podpora z Európskeho fondu regionálneho rozvoja: 46 841,29 €

 

 

Popis Stiahnuť
Honoráre pre prednášajúcich Objednávka Faktúra
Stravovanie a pohostinstvo Objednávka Faktúra
Tlačiarenské služby a PR video Objednávka Faktúra
Ubytovanie Objednávka Faktúra
Preklad a tlmočenie Objednávka Faktúra
Komunikácia Objednávka Faktúra