A projekt ötletét az adja, hogy mind a vezető-, mind a projektpartner képzést valósít meg felnőttek számára azzal a céllal, hogy a kiemelt képességű és a közösségileg elkötelezett és tettrekész fiatalokat otthon tartsa, ösztönözze őket, hogy helyben kamatoztassák tudásukat.

A képzések iránt jelentkező igény arra sarkall bennünket, hogy többféle témakörben is meghirdessük a képzést, és még több fiatal fejlődésének teret tudjunk adni.

A Marthos polgári társulás két éve kezdte működését, s kétéves oktatási tevékenységet valósít meg, amely keretében kétszer 10 hónapon keresztül kétheti rendszerességgel képzéseket tart a Komáromhoz közeli Martos községben. Célja a tehetséggondozás és tehetségek felkarolása, fiatalok felkészítése a pályafutásukra, véleményformáló és vállalkozói utánpótlásképzés biztosítása, hosszútávon pedig egy szellemi műhely létrehozása.

A MeOut civil szervezet kitűzött célja, hogy civil szervezetek, fiatalok előmenetelét, fejlődését támogassa helyi vagy nemzetközi tréningeken, cseréken és konferenciákon keresztül.

Teszik ezt évek óta azért, hogy hidakat építsenek azon emberek számára, akik fejlődni szeretnének. Azon fiataloknak, akik meg akarják ismerni a világot, a nemzetközi környezetet, és közben tanulni, tapasztalni. Nyelveket beszélni, hallgatni, megérteni és a jövőt formálni.

Tapasztalataink alapján a fiatal generáció egy része közösségileg elkötelezett és szükségét érzi az effajta felnőttképzésnek, tanulásnak, tapasztalatszerzésnek. Ezt az igényt felismerve szeretnénk az érdeklődők számára többféle képzést és tréninget is megvalósítani.

A projekt ezáltal hozzájárulna a határon átnyúló intézményközi együttműködés szintjének javításához és az állampolgárok közötti határon átnyúló együttműködés kiszélesítéséhez azáltal, hogy a két partner közös képzéseket tartana, tapasztalatot cserélne az oktatással és a felnőttképzéssel kapcsolatosan, a fiatalok pedig közös tréningeken vehetnének részt, megismernék egymás régióját, előnyeit és hátrányait.

Vezető partner: Marthos o.z.
A projekt teljes költségvetése: 55 107,40 €
Európai Regionális Fejlesztési Alap támogatása: 46 841,29 €
2021. szeptember 15.

Konferenciák a család jegyében

This post is also available in: A Fejlesztés c. SKHU/WETA/1901/4.1./038 sz. projekt kapcsán a Marthos Polgári Társulás „Médiatudatosság és a Család szerepe a 21.században”, valamint „A […]
2021. szeptember 7.

Szónok- és esszéíró versenyt tartottak az Esterházy Akadémián

This post is also available in: A Fejlesztés c. SKHU/WETA/1901/4.1./038 sz. projekt kapcsán a Marthos Polgári Társulás 2021. augusztus 28-án tartotta szónok- és esszéíró versenyét az […]

This post is also available in: angol szláv