Közélet - Tehetséggondozás - Vezetőképzés

Kedves felvidéki hallgatók, fiatalok,
leendő „Esterházysok”!

Közélet. Tehetséggondozás. Vezetőképzés.

E jelszavakkal indítottuk el ez év május 15-én az Esterházy Akadémiát. Hogy miért pont Esterházyt választottuk, és mi a célunk az alapítással, arról már olvashattatok a honlapon.

Ma, július elsejével megnyitjuk előttetek a jelentkezés lehetőségét is!

Az Esterházy Akadémia célja, hogy olyan hozzáadott tudással vértezze fel a kiemelkedően tehetséges egyetemistákat és a felvidéki fiatalokat, amellyel új színt vihetnek majd a felvidéki közéletbe. Egy hosszútávra tervező szellemi műhely létrehozásába kapcsolódhattok be az első évfolyam növendékeiként, a kétéves képzés befejeztével pedig nemcsak a legjobbaktól megtanult politikai vagy újságírói ismeretek és mesterfogások birtokában léphettek tovább, hanem a további életeteket meghatározó szakmai és közösségi kapcsolatokkal is gazdagodhattok.

Szeptembertől decemberig minden felvételt nyert diák számára közös tantervet kínálunk; ez a Felvidékkel kapcsolatos általános ismereteket mélyíti el a történelem, eszmetörténet, társadalomtudományok, demográfia, egyház- és művelődéstörténet, oktatási és kulturális intézményrendszer, kisebbségi jogok és jogvédelem tekintetében, így kijelölve az egész képzés eszmeiségét és gerincét. Az oktatásban a legkiválóbb honi szakembereink vesznek részt tanárként. Az első félév szeptember 16-án kezdődik, és december 22-én végződik.

A képzés a továbbiakban is követni fogja az egyetemi naptárat. 2018 februárjától két féléven keresztül, tehát egészen decemberig, egy politikai ismereteket és képességeket fejlesztő Esterházy-körrel, valamint az újságírói és médiaismereteket adó Márai-körrel folytatnánk. A második félévtől tehát terveink szerint kettéválik a tanterv: az Esterházy kör a politikatudomány, a retorika, a politikai kommunikáció, a jog és a diplomácia tárgyköreire épít, míg a Márai kör gerincét az újságírás-szerkesztés, a médiaszervezés, valamint az online média jelenti, beleértve a médiafotózást és -videózást is. A két kör képzésében közös vonás lesz a magas nívó, az aktív közéleti szerepvállalásra való felkészítés, valamint a gyakorlati jelleg kidomborítása, ami kommunikációs és helyzetgyakorlatok széles választékát jelenti.

A negyedik szemeszterben (2019 első féléve), egyfajta szakdolgozatként, egy munkát kell majd leadnotok a mentorként kiválasztott tanárral megbeszélt témában. A képzést ezzel fejezitek be, és párhuzamosan azonnal indul az új évfolyam első szemesztere is. A dolgozatokból, valamint a másfél éves képzés során készült egyéb munkáitokból, elemzéseitekből és tanulmányaitokból kiadványkötetek készülnek, ill. megjelennek internetes oldalainkon és fórumainkon is.

Ennyit a tervekről. Most pedig jöjjenek a legfontosabb tudnivalók!

A jelentkezés részletei:

Az Esterházy Akadémia növendékei a jelentkezési űrlapokból kitűnő, ill. a későbbi szóbeli felvételi tapasztalatai alapján felállított tanrend szerint találkoznak a közös előadásokon és tréningeken. A képzés rendje a begyűjtött információk ismeretében hétközi esti, vagy hétvégi egész napos, ill. ezek váltakozása is lehet. Ezt az igények és lehetőségek függvényében rugalmasan kezeljük, de az ösztöndíjakat a tevékeny részvételhez és a megjelenések számához kötjük. A havi ösztöndíj 200 euró. A képzés helyszíne a Komárom melletti meseszép Martos község alföldi tájába beékelt vadonatúj rendezvényközpont épületében lesz. A növendékek számára egy kisbusz áll rendelkezésre, mely a meghatározott, legközelebbi közlekedési csomópontokból, a helyszínre -, ill. visszaszállítja őket. A rendezvényközpont az esti és reggeli képzést egyaránt lehetővé téve, szállást is nyújt számotokra. A képzés szemeszterenként 12 alkalmat jelent heti rendszerességgel vagy tömbösítve, amelyek további alkalmi tanulmányutakkal egészülhetnek ki, a terveink szerint többek között Brüsszelbe, Münchenbe, Lakitelekre vagy egyéb, kitűnő továbbképzést és szakmai gyakorlatot kínáló helyszínekre és alkalmakra.

Az egyetemista korú és a 31. életévüket még be nem töltött érdeklődők 2017. július 1-től jelentkezhetnek az Esterházy Akadémiára az oldalon aktivált jelentkezési ív beküldésével, az előre megadott tárgykörök valamelyikéből megírt esszével, egy rövid motivációs levéllel, továbbá egy-egy ajánlólevéllel tanáruktól vagy szakmájuk kiemelkedő képviselőjétől és egy felvidéki közszereplőtől (lásd: alább). A jelentkezés augusztus 12-ig tart, majd augusztus 21-től 31-ig zajlanak a szóbeli felvételik. A felvételt nyert, legfeljebb húsz diák szeptember 16-án ünnepélyes évnyitóval kezdi a szemesztert.

Jelentkezzetek, hogy profikká váljatok! Várjuk a jövő reménységeit!

Ne feledjétek, „Hivatásunk magyar, küldetésünk európai”!
Gubík László
alapító

Ha bármi kérdésed lenne: info@esterhazyakademia.eu