Mediálne školenie – Workshop

Občianske združenie Marthos v rámci projektu s názvom „Fejlesztés“ – Rozvoj v máji spustil „Cezhraničný workshop, školenie “, ktoré prebieha do konca augusta. Prednáškový cyklus sa zameriava na budovanie kapacít, v ktorých je niekoľko oblastí: komunikácie, ekonomika a média.

Programy sa konajú v obci Martovce, kde sa takmer 30 talentovaných mladých sa zúčastňuje na udalosti, ktorí sa chcú rozvíjať. Séria programu bola organizovaná okolo hlavného cieľa Esterházyho akadémie. Intelektuálna dielňa, ktorá funguje 4 roky zabezpečuje v oblasti postarania sa o talentov rozmanité vzdelávanie, pripravuje mladých ľudí na kariéru, a poskytuje školenia, aby sa stali informovanými a sofistikovanými lídrami verejnej mienky, čím sa vytvára maďarská intelektuálna a podnikateľská ponuka.

 Programová séria sa začala 15. mája prezentáciou Tamása Katonu od 8. do 17. hodiny. Prezentácia je organizovaná okolo témy reportáže, fotografovaniu, tvorbu videa a základov strihu. Prezentácia bola komplexná, podrobne analyzovala každý prvok povolania. Účastníci sa mohli dozvedieť, čo je koncept reportáže, ktoré sú jeho hlavné podstatné prvky. Druhá časť prezentácie bola video reportáž a strih, ktorá téma lepšie púta pozornosť mladých ľudí, nakoľko mladšia generácia uprednostňuje krátke a výstižné videá, než písomnú tlač. Vzdelávanie Tamása Katonu pokračovalo v piatok 4. júna keď sa návštevníci mohli pozrieť do zákulisia „fotografovania so smartfónom“.

Druhú prednášku z programovej série mala Zsuzsa Halász 21. mája, ktorý bol postavený na téme televíznych vystúpení. Prednášajúca pristúpila k téme z viacej strany, reč bola o príprave reportéra, o nečakaných situáciách a správne používanie techniky kladenia otázok. Upozornila aj na úlohu interviewovanej osoby, ​​ako aj na skutočnosť, že v tomto prípade je výber štýlu reči, jazyka, slovná zásoba, úvahy, komunikácia a oblečenie výrazne dôležitá.  Na konci prezentácie si prítomní pozreli  2 reportáže a potom ich analyzovali s pomocou prednášajúcej. S témou televíznych vystúpení a rozhovorov sa zaoberali aj v sobotu 5. júna a v piatok 11. júna, aby sa podrobnejšie prehĺbili vo svete televízie.

Nasledujúci deň sa program začal tréningom budovania tímu od Veroniky Pelle. Účastníci si mohli vybrať z rôznych tímových aktivít, každý si mohol vybrať pre neho najidentickejšiu úlohu na základe vlastných záujmov. Tréning upozornil na fakt, že jednotlivci môžu k úspechu tímu najlepšie prispieť iba s prácou, ktorá je pre nich najvhodnejšia.

Posledný májový víkend na predstavení Tibora Kormányho a Lászlóa Szimicsku sa mohli zúčastniť mladí, z toho 28. mája uskutočnený program o filmovaní pomocou smartfónu sa ukázalo byť jedným z najzaujímavejším, keďže každý má mobilný telefón, ľahko sa nosí, a skrýva sa vo vrecku každého z nás. Účastníci si spojili svoje získané vedomosti o filmovaní od Tamása Katonu s vedomosťami získané v máji o strihaní, s ktorým sa podarilo dostatočne úspešne vzbudilť záujem o túto tému.

Programovú sériu naplánovanú na máj uzavrel László Szimicsku dňa 29-ho, s tzv. školením „Media Shark“, – Media žralok, ako sa aj na ukončení série júnových programov 12. júna, kedy spolu s Veronikou Pelle v rámci prednášky „Po Team Buildingu organizačný rozvoj“ kládli dôraz na budovanie tímu.

Séria augustových programov sa niesla v duchu mediálneho školenia, v rámci ktorého sa hovorilo o  potenciáli online a offline rozhraní, ako aj o ich najvhodnejším využitím, ktoré doplnili so smernicami aktuálnymi efektami na mediálne plochy. Dňa 7-ho augusta sa publicista Gergely Szilvay, autor knihy „Kritika rodovej teórie“ a Attila Józsa, rímskokatolícky teológ a farár v Hurbanove rozprávali s novinárom Lászlóom Vése Kovácsom, ktorý bol moderátorom prednášky. Do rozhovoru sa zapojila reportérka Emília Vincze, reportérka, moderátorka a aj Zsolt Kolek novinár, ktorí k téme patriace informáciám pridali vlastné skúsenosti. Počas prednášky skúmali rodovú teóriu cez kresťansko-konzervatívne hodnoty.

Podľa autora rodová teória je založená na radikálnom oddelení tela a osobnosti, a preto to popiera že človek ako vtelená bytosť má osud a podľa toho musí žiť. Pre problémy viní spoločnosť, nie samého seba. Účastníci počas prezentácie poukázali na chyby feministiek, ako ich skreslené tendencie vyúsťujú na akademický svet, resp. do diskusie medzi prírodou a spoločnosťou, že roly rodu nie sú iba sociálnymi konvenciami, ale v mnohých ohľadoch biologické pôvody.