Az ERASMUS+ KA-2 „Stratégiai partnerségek” keretében pályázatot nyert a Magyary Zoltán Népfőiskolai Társaság

A projekt címe: „Innovatív jó gyakorlatok cseréje a szépkorúak digitális készségeinek
fejlesztéséhez”

Az “öregedő társadalmak” megléte európai szintű jelenség. Időseink azok, akik a legnehezebben jutnak hozzá azokhoz a lehetőségekhez, melyek az információs társadalom vívmányaiként megkönnyítenek oly sok tényezőt a mindennapi életben. Tervezett programunk, mely 4 nemzetet érint (Magyarország, Románia, Szerbia, Szlovákia), épp ahhoz teremti meg a feltételeket, hogy idős embertársaink előtt szélesre táruljon a digitális ismeretszerzés, művelődés, a társadalmi és családi kapcsolattartás kapuja az alábbiak megismerésével: az infokommunikációs eszközök használata (az IKT alapfogalmai, a számítógép, az okostelefon működési alapelvei, az internethasználat, a böngészés, az e-mail és egyéb online kommunikációs lehetőségek), a digitális világban való eligazodás
támpontjai és veszélyei és azok kezelése. S ami a horizontális prioritást illeti, mindezt innovatív módon teszi a majdani képzési módszer. A szakmailag képzett felnőtt oktató átadja az általános ismereteket, a fiatalok pedig szó szerint leülnek az idős résztvevők mellé, és gyakorlati segítséget nyújtanak a tanult ismeretek alkalmazásában Csökken az ún. „generation gap” a két nemzedék között. Ugyanakkor az esélyegyenlőség is érvényesül mint hozzáadott érték. Mindenki egyformán kap segítséget, saját képességeire szabva. A nemzetközi együttműködésen alapuló projekt elsősorban jó gyakorlatok megismerését és cseréjét irányozza elő. Az MZNT és a CNESA mint a szépkorúak IT képzésében releváns gyakorlattal rendelkező partnerek saját eszköztárukat bővítenék. A HUREF gyakorlott IT képző intézmény, de szépkorúakkal még nem foglalkozott, így ebben a témában a jó
gyakorlatok átadása releváns feladat lehet, ugyanakkor az általános IT képzési tapasztalatokat átvesszük a szervezettől. A Marthos o.z. elsősorban fiatalok képzésével, fejlesztésével foglalkozik, tehát megtanulja, hogyan kell időseket képezni úgy, hogy fiataljaikat megfelelő módszerekkel motiválják a segítő munkában való részvételre. Ezen motiváció részleteit a HUREF és a CNESA is megismeri, átveszi. A jó gyakorlatokat partnertalálkozók során megmutatjuk, elemezzük, átadjuk egymásnak, s ha kell, azokon közösen finomítunk, módosítunk. A tanultak elemzését, feldolgozását követően igyekszünk az eredményeket, a tapasztalatokat összegezni, értékelni. A projekt végén létrejövő jó gyakorlat gyűjtemény tartalmazza négy nemzet szépkorú célcsoportjának közös és eltérő
vonásait, a digitális világgal való megismerkedés és a kommunikációs csatornák használatának lépéseit és nehézségeit, az egyes témakörök részleteit, az ismeretátadás és befogadás releváns buktatóit, a segítő fiatalok bevonásának lehetőségeit, a motivációjuk módjait. A dokumentum magyar nyelven születik majd. Meggyőződésünk, hogy a projektben részt vevő munkatársak tudásukban, módszereikben és tapasztalataikban gyarapodnak, ismereteik, kommunikációs képességeik bővülnek a nemzetközi együttműködés jótékony hatásaként. Új fejlődési irányok lehetőségét kaphatja meg minden
résztvevő, és közösen megvethetjük egy-egy későbbi nemzetközi projekt alapját. Annál is inkább, mert a tervezett projekt szakmai fejlesztését irányozzuk elő a következő témában: a szépkorúak digitális kompetenciafejlesztése után újabb közös projektet indítanánk célcsoportunk eügyintézésének megtanítására. Úgy gondoljuk, hogy mind a tervezett, mind a ráépülő, későbbi projekt témája és szándéka soha nem volt még ennyire időszerű és szükséges, mint egy világméretű járvány kialakulásának és pusztításának idején.

Projektünk angol nyelvű összefoglalója (Erasmus+ Project Results Platform):
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/2020-1-
HU01-KA204-078753