Az Esterházy Akadémia hallgatói is részt vettek Esterházy János csallóközcsütörtöki emléktáblája avatásán

A Mérey Polgári Társulás és Pro Civis Polgári Társulás szervezésében 2022. október 8-án a csallóközcsütörtöki és környékbeli Esterházy János-tisztelők a mártírpolitikusra emlékeztek. A rendezvény fő kezdeményezője, Kiss Ferenc a Mérey Polgári Társulás elnökeként nyitotta meg a megemlékezést.

Ünnepi beszéde kezdetén kiemelte, hogy ez év márciusában ugyan lezárult Esterházy János emlékéve, de az ő emberi nagyságát nem elég egy emlékévben méltatni, nem lehet feledni azt az emberfeletti teljesítményt, amelyet a magyar kisebbség érdekeinek következetes védelmében cselekedett.

A mártírpolitikus áldozatvállalásának szerepét kihangsúlyozva beszéde zárásaként arra hívta fel a hallgatóság figyelmét, hogy ez az emléktábla egyben figyelmeztető jelleggel bír, mivel nekünk, az elszakított területeken élő magyaroknak megmaradásunk érdekében kötelességünk követni azt a szellemi és erkölcsi útmutatást, amely Esterházy János egész életútját jellemezte.

Fotó: Dohorák Nóra

A község központjában lévő egykori alapiskola falát díszítő emléktáblát dr. Molnár Imre leplezte le, ezt követően ft. Masicza Robert helyi esperesplébános áldotta meg. A csallóközcsütörtöki alapiskola pedagógusa, Fodor Éva A nemzethűség mártírja című verset szavalta el Sajgi Rozsnyó Józseftől. A helyi alapiskola igazgatója, Hajtman Béla felolvasta az egykor a községben lakó Kossuth- és József Attila-díjas költő, Tőzsér Árpád ez alkalomra írt levelét Esterházy Jánosról, melyben visszaemlékezett csallóközcsütörtöki kötődésére:

„Életem egy részében csütörtöki feleségemnek és családjának köszönhetően lakhattam tartósabban a községben, s azokra az évekre visszatekintve most kicsit úgy érzem magamat, mint aki régi, értékes sírok fölött lépkedett sokáig úgy, hogy nem tudott róla: töredelmesen bevallom, nem is sejtettem, hogy mikor a csallóközcsütörtöki utcákat jártam, Esterházy János nyomaiban lépkedtem, hogy a nagy előd anno Csallóközcsütörtökben is megfordult, s a csütörtöki régi iskola épületében 1938-ban előadást tartott. Nem szól róla írásos dokumentum, hogy itt milyen alkalomból és miről beszélt, de ismerve az 1938-as több mint jelentős nemzetközi eseményeket, elképzelhetjük, hogy akkor egy felelős és nagy formátumú államférfi miről értekezett csütörtöki hívei előtt….. Elképzelem hát, hogy 1938-ban, az akkor már forrongó, a nagy, földrajzi, tektonikus változásokat érző szlovák főváros közelében ilyen és hasonló, országos és nemzetközi jelentőségű, aktualitású problémákról, eszmékről beszélhetett Esterházy János a csallóközcsütörtöki közönségének.

S most, nyolcvanhét év elteltével mi is ezeknek az eszméknek, ma is aktuális problémáknak a jegyében emlékezünk a község történetének nagy eseményére, gróf Esterházy János, a nem mindennapi ember, a nagy államférfi, a mártírpolitikus és az erkölcsfenomén egykori csütörtöki látogatására. Ma és mindig, ha elhaladunk emléktáblája előtt.”

A levél teljes szövege ITT olvasható.

Az emléktábla-avató ünnepség a helyi asszonykórus Esterházy Jánosról szóló énekével és a nemzeti imádság eléneklésével záródott.

Fotó: Dohorák Nóra

A mártírpolitikusra való emlékezés a községháza tanácstermében folytatódott a Csányi János által rendezett Apám, Esterházy János című film levetítésével. Ezt követően dr. Molnár Imre tartott beszámolót Esterházy János mártíromságáról és azokról az imameghallgatásokról, melyekben Esterházy János közbenjárását kérték különböző betegségben szenvedő családtagjaik felépüléséért.

A megemlékezést és a rendezvényt Őry Péter polgármester is megtisztelte jelenlétével, aki a Pro Civis Polgári Társulás nevében helyezte el az emlékezés koszorúját. Az emléktáblát a Mérey Polgári Társulás elnöke és a helyi alapiskola küldöttsége is ellátta az emlékezés koszorújával. A megemlékezés és koszorúzási ünnepség résztvevői és egyben a község lakosai megtekinthetik a csallóközcsütörtöki kultúrház előterében a Szlovákiai Magyar Cserkészszövetség jóvoltából az Esterházy János a visegrádi nemzetek apostola című vándorkiállítást is.

A megemlékezésen részt vettek az Esterházy Akadémia csallóközi hallgatói is.

(Dániel Erzsébet/Felvidék.ma)