Beszámoló a Nemzeti Tehetség Program 2020/2021-es tanévéről

A Felvidéki Tehetségsegítő Információs és Programpont képzései a 2020/2021-es évben elérkeztek a második képzési évhez, amelyek a 2020. július 1. – 2021. június 30. közötti időszakban valósultak meg Martoson. A tehetségfejlesztés- és gondozás az egyetemi naptárat is figyelemmel kísérve, kétheti rendszerességgel valósult meg a Martosi Rendezvényközpontban.

A második év szakmaisága az első év képzési anyagára épült, melyben kiemelkedő szerepet kapott a tehetségfejlesztés- és gondozás, nyilvános beszéd képzés, jogi- és médiatudományok, riporterképzés, közgazdaságtan, politika tudományok, közösségi médiatrendek, fotók és videók készítése és feldolgozása közösségi média platformokra, kampánygondolkodás és választói lélektan, forgatás és riportkészítés okostelefonnal, televíziós szereplés. A képzésekhez tehetségbemutatkozó események, workshopok kapcsolódtak, kiadványok készültek, ill. lehetőség nyílt mentorhálózatba való jelentkezésre. A mentorok felügyelete alatt elkészült dolgozatokból, elemzésekből és tanulmányokból kiadványkötetek készültek, amelyek különféle fórumokon, internetes oldalakon jelentek meg.

Az Esterházy Akadémia tanterve hangsúlyt fektet a  politikai ismeretek és képességek fejlesztésére, a politikatudomány, a retorika, a politikai kommunikáció, a jog és a diplomácia tárgyköreire épít, valamint a magas nívó, az aktív közéleti szerepvállalásra való felkészítés jellemezte, valamint a gyakorlati jellegre való összpontosítás, ami kommunikációs és helyzetgyakorlatok széles választékát jelentette.

A közigazgatási-politikai képzésnek köszönhetően a hallgatók megismerkedhettek a közigazgatási rendszerek felépítésével, az önkormányzatok működésével, bepillantást nyertek a világpolitikába és a nemzetközi szervezetek működésébe, az oknyomozó újságírásba, az európai politika és intézményrendszerbe, az ún. “Történetmesélésbe – A PITCH beszéd alapjainak elsajátításába”, rálátást kaptak a politikai filozófia és a politika kapcsolatára, a választások és választási rendszerek összefüggéseire, a közvélemény-kutatások és politikai mérések világára, megismerkedtek a nemzetpolitika, emberi jogok és az alapjogok rendszerével, politikai elemzésekkel és médiafigyeléssel, politikai gazdaságtannal.

A mediális képzésnek köszönhetően megismerkedhettek a bizalomépítés és PR művészetével, a sajtókapcsolatok fontosságával, médiahatás elméletekkel, a közösségi média világával, a meggyőzés és manipuláció közti különbséggel, a propaganda technikáival, az illemmel, etikett- és protokollal, a hivatalos kommunikációval, műsorvezetés- és híradózással, sportriporterkedés- és sportújságírással, zene, kultúra, életmód, médiaszervezéssel, médiaportfólió irányításával. Bepillantást nyerhettek a riporterkedésbe, a „médiacápa” fogalom hátterébe, a közösségi médiatrendekbe, platformok, törvényszerűségek összefüggéseibe, az online identitás és jelenlét kiépítésébe, a nyilvánosság szerkezetébe és a kríziskommunikáció jelentőségébe, „Milyen a jó bejegyzés?” címszó alatt a riporteri készségek alkalmazásába a közösségi médiában. A képzés során hangsúlyt kaptak a közösségi médiában használatos eszközök: a történetmesélés, narratívák és világnézetek összecsapása, “Emlékezetes és virális tartalmak – Online közösségépítés”, fotók és videók készítése közösségi média platformokra, illetve fotók és videók szerkesztése, valamint a kampányok során alkalmazható stratégiai eszközök: az általános kampány felépítése, kampánygondolkodás és kötelező terepmunka, választói lélektan működése, a kutatások szerepe a kampányokban, Online kampányok hátterének ismertetése, a szegmentált kampányok és stratégiai csoportok, határon túli kampányok és nemzetpolitika, a kampányterv kialakításának lehetőségei, az okostelefonnal való forgatás és riportkészítés, képkompozíciók, fotózás és vágás alapjai, a vizuális kultúra, a csapatépítő kommunikációs tréning, a szervezetfejlesztés, valamint a televíziós szereplés és interjú.

A mentorok közt szerepeltek többek között Molnár Imre, Hrubík Béla, Pilhál Tamás, Pelle Veronika, Nógrádi György, Szimicsku László, Halász Zsuzsa, de a hallgatók bepillantást nyerhettek a Pesti Srácok hírportál szerkesztőinek előadásába, a Mária Rádió tevékenységébe és megismerkedhettek a ma7 főszerkesztőjének, Molnár Juditnak a munkásságával, s lehetőségük nyílt részt venni az Esterházy emlékünnepségen, mely keretén belül koszorúzásra került sor a Szép utcában, beszélgetés Demeter Szilárddal a Petőfi Irodalmi Múzeumban, majd részt vettek František Lízna atya könyvbemutatóján. Az emlékünnepséget eszmecsere zárta Pánczél Károllyal az Országház Esterházy termében és az akadémia képviseletében a Rákóczi Szövetség Esterházy díjátadóján.

A kétéves tehetségfejlesztés második évében az intézmény életében 2 kiemelt eseményre került sor.

2021. június 6-án az akadémia hallgatói ellátogattak Máriavölgybe, hogy Molnár Imre történésszel együtt részt vegyenek a szentmisén az Esterházyék trianoni zarándoklatainak helyszínére emlékezve. A zarándokhely és a „Szűz Mária születése templom” belső terei megtekintését követően a résztvevők megtalálták azt a keresztet is, amellyel Esterházy János az egyik korabeli fényképen a máriavölgyi zarándoklaton szerepel. Az Esterházy Akadémia növendékei úgy tervezik, hogy a jövőben minden június első vasárnapján felkeresik majd a völgyet, hogy a mindennapok forgatagába tisztaságot hozó lelkigyakorlattal eddzék magunkat az előttük- és a közösség előtt álló kihívásokra.

A másik kiemelkedő esemény az akadémia életében a 2021. július 7-9. közt tartott Nemzeti Hét elnevezésű rendezvény Balatongyörökön, ahol a nemzeti összetartozás jegyében irodalmárok, művészek, közéleti személyiségek közreműködésével, koncertekkel, érdekes előadásokkal és bemutatókkal várták az érdeklődőket. Az akadémia növendékei örömmel kapcsolódtak be a programba, hiszen a rendezvény célja történelmünk fontos mozzanatainak felelevenítése mellett, napjaink nemzeti sorskérdéseire és a magyarságra váró kihívásokra adható válaszok közös megtalálása volt. A csütörtöki napon, ami a  „Határon túli testvéreink napja” elnevezést kapta, a külhoniaké volt a főszerep, mely keretén belül a kárpátaljai és vajdasági résztvevők előadása mellett Felvidéket Gubík László képviselte a Szövetség a Közös Célokért elnöke, az Esterházy Akadémia igazgatója, s mondta el gondolatait a felvidéki magyarság közéletével kapcsolatban, külön hangsúlyozva, hogy csak hosszútávú, világosan megfogalmazott célok mentén léphet előre a közösség, csak így van esély a gyarapodásra.

A megvalósult képzés és annak alprogramjai alapján tapasztalataként levonható, hogy a hallgatók releváns, hasznosítható ismereteket szereztek a retorika, kommunikáció, újságírás, médiatartalom-előállítás, médiaszereplési ismeretek, szlovákiai magyar társadalomtörténet tárgyköreiből és elmélyítették azokat. Önállóan is képessé váltak médiaanyagokat: riport, hír, interjú, grafikai- és videóanyagokat előállítani, társadalmi beszédeket írni és azokat magabiztosan előadni. A két év során  történelmi, eszmetörténeti és politikaelméleti előadások alapján bővítették ismereteiket a szlovákiai magyar társadalomelméletről, ill. megismerték az elmúlt 100 év felvidéki közéleti eseményeit és azok összefüggéseit, de néprajzi-, kultúr- és médiatörténeti alapokkal is gazdagodtak.

A képzés támpontot nyújt a közéletben, az újságírás világában, a politikában és ezek határterületein fellelhető veszélyekkel kapcsolatban, hogy kellőképpen felkészült, tenniakaró, küldetéstudattal rendelkező fiatalok hagyhassák el az akadémia termeit.

A pályázati támogatásból létrejött képzések olyan tudással ruházzák fel hallgatóinkat, olyan támpontokat nyújtanak, amely ismereteket az élet bármely területén sikerrel alkalmaznak, legyen szó kampánystábról, politikai szerepvállalásról, vagy katedráról, szószékről.

A képzés a Nemzeti Tehetség Program részeként, az Emberi Erőforrások Minisztériuma támogatása által valósult meg.