Beszámoló a Nemzeti Tehetség Program 2021/2022-es tanévéről

 

A Felvidéki Tehetségsegítő Információs és Programpont képzései a 2021/2022-es évben elérkeztek a harmadik képzési évhez, ami a 2021. július 1. – 2022. június 30. közötti időszakban valósult meg Martoson. A tehetségfejlesztés- és gondozás az egyetemi naptárat is figyelemmel kísérve, kétheti rendszerességgel valósult meg a Martosi Rendezvényközpontban.

A harmadik év szakmaisága az első és második év képzési anyagára épült, melyben kiemelkedő szerepet kapott a felvidéki történelem, illetve irodalom- és politikatörténet, felvidéki néprajz, nyelvhasználat és nyelvtervezés, a kommunikáció alapjai és  nonverbális kommunikáció, médiatörténet, református és katolikus egyháztörténet, felvidéki színház- és sporttörténet-, eszmetani alapvetések, emlékezetpolitika, önkormányzatiság, publicisztikai készségek fejlesztése, érveléstechnikai gyakorlatok, beszédtechnika, tehetségfejlesztés- és gondozás, nyilvánosbeszéd-képzés. A képzésekhez különböző események, workshopok és tanulmányutak kapcsolódtak.

Az Esterházy Akadémia tanterve hangsúlyt fektet a  politikai ismeretek és képességek fejlesztésére, a politikatudomány, a retorika, a politikai kommunikáció, a jog és a diplomácia tárgyköreire épít, valamint a magas nívó, az aktív közéleti szerepvállalásra való felkészítés jellemzi, továbbá a gyakorlati jellegre való összpontosítás, ami kommunikációs és helyzetgyakorlatok széles választékát jelenti.

Az első félévben a hallgatók olyan ismereteket sajátítottak el a felvidéki történelem elmúlt 100 évéből, melyekre egyértelműen szüksége van azoknak az embereknek, akik részt szeretnének venni a felvidéki közéletben. Ehhez ugyanis kell ismerni a két világháború közti közéletet, az ebben az időszakban lejátszódó politikai folyamatokat, a pártokat, politikusokat, de ugyanúgy a történelmi eseményeket, az egyházak elmúlt 100 évben megélt történetét, s ugyanúgy a kulturális szervezkedéseket, az egyek régiók néprajzi különlegességeit stb.

A kétéves képzés első évében nagy hangsúlyt fektettünk a kommunikációs készségek fejlesztésére. A kommunikáció alapjai és a nonverbális kommunikáció c. kurzus, a különböző kommunikációs és beszédtechnikai tréningek, az Érveléstechnika és a Nyilvános beszéd nevű kurzus mind-mind ahhoz járultak hozzá, hogy a hallgatók magabiztosabban kommunikáljanak, tartsanak nyilvános beszédet, illetve jobban és tudatosabban érveljenek a vitákban.

A kétéves tehetségfejlesztés első évében az intézmény életében több fontos eseményre került sor.

2021. szeptember 18-án került sor Alsóbodokon a Szent Kereszt Felmagasztalása kápolna templombúcsújára, ahol Orosch János Nagyszombati érsek celebrált ünnepi szentmisét, melyen aktívan részt vettek a hallgatók is (perselyezés, könyörgések olvasása, szervezés).

2022.02.18-20-án a csapat Prágába utazott, ahol kegyeletadási megemlékezésen vettek részt a motoli köztemetőben, melyet a 65 évvel ezelőtt vértanúhalált halt Esterházy János tiszteletére rendeztek.

2022. március 11-13. között Budapestre utaztak a hallgatók. Szombaton kihelyezett képzésre került sor a Mandiner szerkesztőségében, majd a Hír TV-be is ellátogatott a csapat, vasárnap pedig a Parlament felsőházi termében sor került az Esterházy János-díj átadására, melyet idén Erdő Péter bíboros, prímás, Esztergom-budapesti érsek kapott mindazért, amit a kereszténységért tett és tesz, különös tekintettel a magyarság és Európa lelki megújulását szolgáló Eucharisztikus Kongresszus megrendezéséért. Az idei emlékünnepség keretében Esterházy-díjban részesült továbbá Martényi Árpád, az Esterházy János Emlékbizottság elnöke is.

2022. április 22-én Potápi Árpád János A Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára avatta fel a martosi rendezvényliget két faházát, mely után az Államtitkár úr kötetlen beszélgetésen vett részt az Esterházy Akadémia hallgatóival

2022. április 26-27. között a csapat Lezsák Sándor meghívására Lakiteleken vett részt ez tanulmányúton, melynek keretén belül megismerhették a Hungarikum Ligetet és az intézmény nyújtotta lehetőségeket.

2022. május 15-én Dunaszerdahelyre vette az irányt a csapat, ahol az Akadémia II. évfolyamának hallgatója Pomichal Krisztián, a Ma7.sk újságírója vezette körbe csapatunkat a szerkesztőségben, majd Németh Krisztián bemutatta a DAC Akadémiát, ami után egy DAC – Rózsahegy mérkőzést tekintettek meg a fiatalok.

2022. június 2-5. között a Boldogasszony Zarándokvonattal részt vettek a gyimesbükki és a csíksomlyói zarándoklaton, június 11-én pedig az olmützi magyar szentmisén, a mírovi megemlékezésen és meglátogatták a přerovi áldozatok emlékhelyét is.

A megvalósult képzés és annak alprogramjai alapján tapasztalataként levonható, hogy a hallgatók releváns, hasznosítható ismereteket szereztek a retorika, kommunikáció, újságírás stb. tárgyköreiből és elmélyítették azokat. Önállóan is képessé váltak publicisztikák megírására, nyilvános beszéd elmondására, átgondolt, érzelemmentes vitákat folytatni. A képzés során nemcsak szakmai ismeretekkel gazdagodtak, de egymás megismerésével megismerték az adott régiót és az ottani társadalmi, politikai helyzetet is, s a mai világban az a kapcsolatépítés felbecsülhetetlen.

A képzés támpontot nyújt a közéletben, az újságírás világában, a politikában és ezek határterületein fellelhető veszélyekkel kapcsolatban, hogy kellőképpen felkészült, tenni akaró, küldetéstudattal rendelkező fiatalok hagyhassák el az akadémia termeit.

A pályázati támogatásból létrejött képzések olyan tudással ruházzák fel hallgatóinkat, olyan támpontokat nyújtanak, amely ismereteket az élet bármely területén sikerrel alkalmaznak, legyen szó kampánystábról, politikai szerepvállalásról, vagy katedráról, szószékről.

A képzés a Nemzeti Tehetség Program részeként, az Emberi Erőforrások Minisztériuma támogatása által valósult meg.