„Esterházyztak” és „esterházysok” lettek

A versenyzők köszöntése (Fotó: Bodó Renáta)

A versenyzők köszöntése (Fotó: Bodó Renáta)

Élménydúsan zárult pénteken a március-szeptember között zajló háromfordulós, írásbeli és szóbeli szakaszokból álló „Sem gyűlölettel, sem erőszakkal” – Esterházy János és kora című, Esterházy János halálának 60. évfordulója alkalmából 8-12. évfolyamos diákok részére meghirdetett Kárpát-medencei műveltségi vetélkedő Alsóbodokon.

Az első körben, márciusban, a 49 háromfős csapatból 34 jutott tovább, majd a második, internetes forduló után a 10 legjobb csapat mérhette össze erejét a döntőben, egy csapat azonban nem jelent meg. A vetélkedő főszervezője a Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége, a feladatok összeállítását és a versenysorozat levezénylését az alsóbodoki Magyar Tannyelvű Vállalkozói Magán Szakközépiskola, valamint a szombathelyi ELTE Bolyai János Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium vállalták.

A III. helyezett Gimidiák (Péterfalva) csapatának előadása (Fotó: Bodó Renáta)

A harmadik, szóbeli forduló zsűrielnöke dr. Molnár Imre Esterházy-kutató, a Pozsonyi Magyar Intézet igazgatója volt, további három tagja dr. Szakály Attila, a soproni Vendéglátóipari Középiskola tanára, valamint Zsélyi Zoltán, a nemrég lezajlott Esterházy-emlékfutás főszervezője, illetve Kiss Márton, a Martoson idén alakult Esterházy Akadémia hallgatója, a zsűri titkára pedig ifj. Csámpai Ottó volt. A résztvevőket Gubík László, az Esterházy Akadémia igazgatója is köszöntötte, Pálinkás Barnabás pedig a Rákóczi Szövetség képviseletében volt jelen.

A II. helyezett Csöveskukoricák (Marosvásárhely) előadása (Fotó: Bodó Renáta)

Verseny és zarándoklat

A tartalmas, interaktív, fordulatokkal teli verseny nem csupán a mártírgróf életének és munkásságának ismeretét kérte számon, hanem a Felvidék történelmét, építészetét is teljesen „szétszedte” (pl. a mozaik játék során), így volt, aki hazai terepen mozoghatott, de mások számára ez teljesen új világnak bizonyult.

A versenyen a Kárpát-medence négy régiója képviseltette magát: Erdély (a marosvásárhelyi Bolyai Farkas Elméleti Líceum), Kárpátalja (a Péterfalvai Református Líceum), Magyarország (a Budapesti GSZC Katona József Szakgimnáziuma, a Pécsi Leőwey Klára Gimnázium, a Sorkifaludi Gárdonyi Géza Általános Iskola, a hatvani Bajza József Gimnázium, illetve a kőszegi Árpád-házi Szent Margit Gimnázium) és a Felvidék (az érsekújvári Pázmány Péter Gimnázium, a lévai Czeglédi Péter Református Gimnázium).

Európa lányai (Pécs) előadása (Fotó: Bodó Renáta)

A vetélkedő délutáni szakaszának érdekes része volt a „terepszemle”. Ezen a helyi „zarándoklaton” az Esterházy-kultusz legfontosabb elemeit nézték meg a résztvevők: az Esterházy-emlékszobában Kukor Ferenc tartott tárlatvezetést, a kálvária és a kápolna közötti útvonalon dr. Molnár Imre „tartotta a lélekmelengető fáklyát”. Esterházy sírjánál a verseny résztvevői nevében a koszorút Ádám Balázs (a Hatvani Bajza József Gimnázium tanulója) adta át.

A délelőtti forduló mozgalmasan indult: a versenyzőknek dramatizálniuk kellett és két percben bemutatniuk egy Esterházy János életútjából kiválasztott élethelyzetet. A második feladatnál, az Esterházy János életére vonatkozó villámkérdéseknél a marosvásárhelyiek fiúcsapata bizonyult a legjobb „pontrablónak”. A délutáni fordulóban, képzeletben, újra kellett járniuk az Esterházy-kálváriát, majd a versenyzők megismerkedhettek a tömegpszichózis hatásaival is az IGAZ/HAMIS játék során. Az utolsó két, főként Zoboraljára vonatkozó feladat a helyieknek (a győztes csapatnak) kedvezett.

A zsűrinek matekozni is kellett (Fotó: Bodó Renáta)

A kiértékelésben dr. Molnár Imre, a zsűri elnöke röviden, anekdotákkal tűzdelve így összegezte a rendezvényt: „Esterházyztak” és „esterházysok lettek”.

Ezt követően Hajtman Béla, az alsóbodoki Szakközépiskola igazgatója kiosztotta a díjakat. Az első három helyezett a Rákóczi Szövetség által támogatott erdélyi jutalomutat nyert, a 4-6. helyezetteknek a Csemadok Országos Elnöksége által szervezett kirándulást a szenci tavakhoz. A 7-9. helyezettek egy kellemes hétvégét tölthetnek majd családjukkal a megújult alsóbodoki Esterházy-emlékpark területén. A Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége is tett arról, hogy senki ne térjen haza üres kézzel, támogatva a mentorokat és a versenyzőket 1-1 könyvcsomaggal.

A verseny résztvevői dr. Molnár Imre vezetésével elzarándokoltak az Esterházy-kápolnához is, ahol lerótták tiszteletüket a mártírpolitikus emléke előtt (Fotó: Bodó Renáta)

A képzeletbeli dobogó legfelső fokára a lévai Végvári vitézek csapata állhatott fel, a második helyen a marosvásárhelyi Csöveskukoricák végeztek, a harmadik helyet pedig a péterfalvai Gimidiák csapata érdemelte ki.

Barátságprogram és nyílt nap

A vetélkedővel kapcsolatosan mindenképp megemlítést érdemel a Hátártalanul Program, mely Alsóbodok és Szombathely között ténylegesen egy határtalanul önzetlen és mély barátság tanúbizonysága. Az elmúlt néhány hétnek szinte egyetlen aktusa sem zajlott le a szombathelyi Bolyai Gimnázium jelenléte nélkül. Egy héttel ezelőtt együtt építettük a gimnázium nyugalmazott igazgatójával (Károly Frigyessel) az Esterházy-múzeumot/szobát. Pár nappal később meg már egy nívós vetélkedő feladatainak összeállítására és levezénylésére vállalkozott a jelenlegi iskolaigazgatóhelyettessel, Kukor Ferenc.

Ennek megkoronázásaként és a kölcsönös baráti szeretet jegyében szeptember 23-25 között az alsóbodoki szakközépiskola látja vendégül a szombathelyi gimnázium diákjait számos mozgalmas programmal, kirándulással egybekötve.

A verseny résztvevői nevében a koszorút Ádám Balázs (a Hatvani Bajza József Gimnázium tanulója) adta át ifj. Csámpai Ottónak (Fotó: Bodó Renáta)

A látogatás záróakkordjaként kerül sor szeptember 25-én a Nyitra-vidék egyetlen magyar tannyelvű intézményének, az alsóbodoki szakközépiskolának a bemutatására, nyílt napjára, melyre a négy környező falu – Nagykér, Pográny, Nagycétény, Gímes – diákjait is meghívták. A diákok megnézik az Arany 200 buszt – a budapesti Petőfi Irodalmi Múzeum mozgókiállítását, valamint részt vesznek Krecsmer Raymond (helyi diák) pályaorientációs előadásán, illetve Kukor Ferenc történelmi sétáján az Esterházy-emlékparkban. Mindezzel párhuzamosan zajlik a „hídépítő” program, az alsóbodoki és a szombathelyi diákok műveltségi vetélkedője. A nyílt napot Vadkerti Imre előadóművész, a Kormorán zenekar frontemberének műsora zárja.

Forrás.