Határon átnyúló projekt által fejleszt képességeket a Marthos polgári társulás

A Marthos polgári társulás a „Fejlesztés” c. határon átnyúló projekt keretén belül a májusi hónap folyamán elindította a „Határon átnyúló workshop, képzés” című programot, amely egészen augusztus végéig tart. Az előadássorozat célja a képességfejlesztés, melynek keretén belül több területet: kommunikáció, gazdaság és média érintenek.

A programok Martos községben valósulnak meg, ahol közel 30 tehetséges, fejlődni akaró fiatal vesz részt folyamatosan az eseményen. A program tervezésekor az Esterházy Akadémia fő célkitűzése köré szerveződött a sorozat. A 4 éve működő szellemi műhely a tehetséggondozás terén változatos oktatást biztosít, a felkarolt fiatalokat felkészíti pályafutásukra, valamint képzést nyújt, hogy tájékozott és szofisztikált véleményformálókká váljanak, kialakítva ezzel a magyar szellemi- és vállalkozói utánpótlást.

A programsorozat május 15-én indult Katona Tamás fejlesztő előadásával reggel 8 órától – délután 5 óráig. A prezentáció a riportkészítés, fotó- és videókészítés, a vágás alapjai témakör köré szerveződött. A bemutató átfogó volt, részletesen elemezte a szakma minden egyes elemét. A résztvevők megtudhatták, hogy mi a riport fogalma, melyek a riportkészítés legfőbb lényegi elemei. Az előadás második része a videóriport és vágás köré szerveződött, amely a fiatalok figyelmét is jobban megragadja, hiszen a fiatal generáció a rövid, lényegretörő videókat jobban kedveli, mint az írott sajtót.  Katona Tamás oktatása június 4-én pénteken folytatódott, amikor a jelenlévők az „Okostelefonos forgatás” kulisszáiba láthattak bele.

A programsorozat második előadását Halász Zsuzsa tartotta május 21-én, amely a televíziós szereplés tematikája köré épült. Az előadó több felől közelítette meg a témát, szó volt a riporter felkészüléséről, a váratlan helyzetek megoldásáról és a kérdezési technikák helyes használatáról is. Felhívta a figyelmet az interjúalany szerepére is, ahogyan arra is, hogy esetében kiemelkedően fontos a megválasztott beszédstílus, a nyelvezet, szóhasználat, érvelés, a kommunikáció és az öltözék is. A prezentáció végén a jelenlévők 2 riportot néztek meg, majd elemeztek ki az előadó segítségével. A televíziós szereplés és interjú témakörével június 5-én szombaton és június 11-én pénteken foglalkoztak még, hogy részletesebben elmélyülhessenek a televíziózás világában.

A következő napon Pelle Veronika csapatépítő tréningével kezdődött a program. A résztvevők különböző csapatmunkákból válogathattak, mindenki saját érdeklődése alapján választhatta ki a számára legönazonosabb feladatot. A tréning arra hívta fel a figyelmet, hogy az egyének csak a magukhoz  leginkább illeszkedő munkával tudnak hozzájárulni a csapat sikeréhez.

Május utolsó hétvégéjén Kormány Tibor és Szimicsku László előadásán vehettek részt a fiatalok, melyből május 28-án, az okostelefonnal történő forgatás bizonyult a sorozat egyik eddigi legizgalmasabb programjának, hiszen mobiltelefonnal mindenki rendelkezik, könnyen hordozható, ott lapul mindannyiunk farzsebében. A résztvevők a forgatásról tanult elemeket kötötték össze a Katona Tamástól tanult májusi vágási ismeretekkel, amellyel kellőképpen sikerült felkeltenie az érdeklődést a téma iránt.

A májusra tervezett programsorozatot Szimicsku László zárta 29-én az ún. „Médiacápa” tréninggel, ahogyan a júniusi programsorozat lezárásában is részt vett június 12-én, amikor Pelle Veronikával együtt a „Csapatépítés után szervezetfejlesztés” című előadáson újra a csapatépítéssel kapcsolatos dolgokra helyeződött a hangsúly.

Az augusztusi programsorozat a mediális képzés jegyében telt, melynek keretén belül szó esett az online és az offline felületekben rejlő lehetőségekről, valamint azok legmegfelelőbb használatáról, melyet a média felületeken zajló aktuális hatásokkal, irányvonalakkal egészítettek ki. Az augusztus 7-i képzésen Szilvay Gergely publicista, „A genderelmélet kritikája” c. könyv szerzője és Józsa Attila ógyallai esperesplébános, római katolikus teológus Vésey Kovács László újságíróval beszélgettek, aki az előadás moderátora volt. A beszélgetéshez csatlakoztak Vincze Emília riporter, műsorvezető és Kolek Zsolt újságírók is, saját tapasztalataikkal bővítve a témakörhöz tartozó információkat. Az előadás során a genderelméletet a keresztény-konzervatív értékek szempontjából vizsgálták. A szerző szerint a gender-elmélet a test és személyiség radikális szétválasztásán alapul, és így tagadja, hogy az embernek, mint megtestesült lénynek, van rendeltetése, és aszerint kell élnie. A bajokért a társadalmat okolja, nem pedig saját magát. Az előadás során a beszélgetőpartnerek rámutattak a feministák tévedéseire is, hogy szemléletük milyen torz tendenciákat eredményez az egyetemi világban, ill. arra a természet és társadalom közti vitára, hogy a nemi szerepek nem puszta társadalmi konvenciók, hanem sok tekintetben biológiai eredetűek.

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg.