„ Írd meg, mondd ki” jó gyakorlat online találkozója

Az „Innovatív jó gyakorlatok cseréje a szépkorúak digitális készségeinek fejlesztéséhez” c. határon átnyúló projekt  (azonosítószáma: 2020-1-HU01-KA204-078753) keretén belül sor került az online találkozóra 2021.03.19-én. Az értekezlet során a projektben részt vevő országok szervezeteinek képviselői hiánytalanul jelen voltak. Ez által lehetőség nyílt a szerbiai CNESA OMI, a romániai HUREF, a magyarországi MZNT és a szlovákiai Marthos o.z. számára, hogy a digitális térben ismét átadhassák egymásnak a jógyakorlattal kapcsolatos ismereteiket.

Az Erasmus+ projekt azért jött lére, hogy a szépkorúak számára támogató foglalkozást hozzanak létre négy országban, amely során az idősebbek megismerkednek és elsajátítják a digitális eszközök biztonságos használatát, az elektronikus térrel kapcsolatos kifejezéseket, hasznos funkciókat.  Az oktatás jó gyakorlatok által valósul meg. Az online megbeszélésen a Marthos o.z. által kidolgozott második és a harmadik jógyakorlat került átbeszélésre a szervezet képviselői révén. A második jó gyakorlat az „Írd meg, mondd ki” nevet kapta, amely elősegíti a szépkorúak digitális térben való eligazodását. A projekt megvalósításába a fiatal generációt is szeretnék bevonni, ezért a harmadik jógyakorlat egy  számukra készült motivációs kérdőívből áll.

A projekt fő célja, hogy a szépkorúak magabiztosan boldoguljanak az online térben és használják az infokommunikációs eszközöket, emellett a generációs szakadék csökkentése is kiemelt szerepet képvisel a program megvalósítása során. Ennek elősegítése érdekében fiatalokat szeretnének ösztönözni arra, hogy, mint önkéntes, segítsék az idősebbek oktatását, támogassák a digitális ismertek elsajátítását. A megfelelő X és Y generációs fiatalok megtalálása érdekében elkészült egy „Motivációs kérdőív”. A kérdőív kitöltésével megtalálhatják azokat a fiatalokat, akik kellően elkötelezettek a projektben való részvételben és olyan készségekkel rendelkeznek, amelyek elősegítik a jó hangulatú interaktív oktatást. Továbbá, információt kapnak a fiatalokat érintő ösztönző tényezőkről, amelyet a program megvalósulásához felhasználnak. Az oktatás egy tanár és több fiatal önkéntes bevonásával valósul meg, akik közösen dolgozzák ki az oktatási anyagot, amely magába foglalja a: digitális eszközök használatát, applikációk megismerését és használatát, hasznos internetes weboldalakat, online kommunikációs csatornákat és még megannyi hasznos dolgot.

A képzés végeztével az idősebb generáció 3 fő témakör mentén (Közügyek intézése, Egészség, Szórakozás/Kikapcsolódás) elsajátítja a digitális eszközök alkalmazását, internetes applikációik és weboldalak kezelését. Várhatóan a projektben résztvevő nemzedékek között csökken a generációs szakadék, könnyebben megértik egymást és több közös ponton tudnak majd egymáshoz kapcsolódni. Emellett az infokommunikációs eszközök használatának ismerete csökkenti a szépkorúak körében az elmagányosodást, megkönnyíti számukra az ügyintézést és alternatív megoldást kínál a bővebb információgyűjtéshez.