Most mi kérdeztünk…

Az „Innovatív jó gyakorlatok cseréje a szépkorúak digitális készségeinek fejlesztéséhez” című (2020-1-HU01-KA204-07753) Erasmus+ nemzetközi projektünkben erdélyi, felvidéki és délvidéki partnereink együttműködésével dolgozzuk ki azon jó gyakorlatokat, melyek segítik idős embertársaink előtt szélesre tárni a digitális ismeretszerzés, művelődés és kapcsolattartás kapuját. 2022.06.14-én Magyarkanizsán gyűltünk össze, hogy megtárgyaljuk a soron következő két jó gyakorlatot: az egyik kérdőív a fiatal mentoroknak, a másik a tanfolyamon részt vevő időseknek szólt.
A fiatalok programunkhoz kapcsolódásának lényege, hogy önkéntesen vállalt segítőkként mentorálják a digitális képzésen jelen lévő időseket, hogy azok a gyakorlati fogásokat minél mélyebben rögzíthessék, alaposan begyakorolhassák. Kérdőívünk azt méri fel, hogy mennyire segítőkész és eltökélt a fiatal, tudja-e vállalni a különleges feladatot. Az innovatív tanulási módszer alkalmazását, annak sikerét pedig úgy teszteljük, hogy a tanfolyam befejeztével elégedettségi kérdőívet töltetünk ki az idős hallgatókkal, s a mentorokkal személyes beszélgetést szervezünk a frissen szerzett tapasztalatok cseréje érdekében. A feleletek segítenek megválaszolni azon kérdéseket, hogy:
– mennyire volt sikeres az együttműködés az előadó és a segítő fiatalok között; az idősek és a fiatalok között;
– melyik korosztály tudta jobban megtalálni a hangot az idősekkel (10-14., 14-18. stb);
– milyen érzések alakultak ki a bevont fiatalok körében: a képzés előtt s a képzés zárultával;
– milyen javaslataik vannak a bevont fiataloknak a további együttműködés terén.

Az eszmecsere fényét emelte néhány meghívott helyi szakember is: Bagány Ágnes oktatási, Bicskei Ibolya szociális, Vörös Túrú Anita kulturális, Kónya Róbert informatikai tanácsos (magyarkanizsai önkormányzat), Csikós László tartományi parlamenti bizottsági tag, Gazdag Csaba informatika tanár, időseknek szóló okostelefon képzés trénere, valamint Lipták Ibolya, aki idős hallgatója volt az egyik digitális tanfolyamnak.
Az együtt megtárgyalt két kérdőív – a csapatmunkának köszönhetően – elnyerte végleges formáját, és készen áll a bevetésre egy újabb digitális képzésen, ahol fiatal mentorok és idős tanulni vágyók veszik kézbe az okostelefont vagy a laptopot, és igyekszenek együtt haladni előre a nem is oly könnyen járható digitális fejlődés útján.

Dr. Nagyháziné Szabó Bernadette
Erasmus+ projektmenedzser
MZNT