Üzenet a nagytárkányi nagygyűlésre

Az Esterházy Akadémia közleménye

A kapuit 2017 szeptemberében ben megnyitó Esterházy Akadémia a tehetséggondozásnak, a fiatalok közéleti és tudományos kiteljesedésének és az életre felkészítő oktatásnak a pártján áll. Számtalanszor kimondták és leírták már előttünk a nagyok: igazán értékes és sikeres életet csak az anyanyelven elsajátított alaptudás alapozhat meg.

Ukrajna oktatási törvénye most felnövő vagy még meg sem született nemzedékek életétől vonja meg a későbbi sikert, és zárja ki az értékteremtés lehetőségét. Teszi ezt úgy, hogy közben megsérti a saját alkotmányába is belefoglalt alapjogokat és a nemzetközi szerződésekben, illetve két-vagy többoldalú egyezményekben saját maga által vállalt nemzetközi kötelezettségeket.

A nemzetiségi tannyelvű iskolák ellehetetlenítése és egyes nemzeti közösségek közötti különbségtétel olvasatunkban szűklátókörű hatalmi döntés lenyomata, a nagyvonalúság teljes hiánya, a józan ész mellőzése, szembefordulás a jövővel és letérés az európai útról, ahová a hatalmak ütközőzónájában lévő államalakulat elvileg tartozni szeretne.

Ukrajna belső gondjait mi meg nem oldhatjuk, legfeljebb szolidárisak lehetünk az ukrán néppel, hogy ne váljék saját hatalmi harcainak és politikai rendszerének áldozatává. Azt viszont követeljük, hogy e problémákat ne vetítse ki a területén élő többi nemzeti közösségre, mert így nem lehet sem jó szomszédnak lenni, sem Európához tartozni.

A jogtipró oktatási törvény az ukrán-magyar alapszerződés lábbal tiprása.

A jogtipró oktatási törvény a még mindig nem teljes körű európai kisebbségvédelmi rendszer semmibe vétele.

A jogtipró oktatási törvény elfogadása egy nappal az EU társulási törvény hatályba lépése után vérlázító cinizmus.

A jogtipró oktatási törvény a gyermek szakmai és emberi kiteljesedésének gátja.

A jogtipró oktatási törvény elfogadása egy kis lépés a sötét jelenben, visszavonása egy nagy lépés a biztató jövő felé.

Nekünk „esterházysoknak” a jelmondatunk így hangzik: „Hivatásunk magyar, küldetésünk európai.”
Senki nem veszi el az ukrán döntéshozóktól, hogy hivatásuk ukrán legyen. De azt követeljük, hogy küldetésük maradjon európai! Ha önmagukért nem is, hát legalább azért, mert Kárpátalja és az ott élő magyarság többet érdemel.

Ébresztő, Kijev! Kitartás, Kárpátalja!

Kelt: Martoson, 2017. szeptember 30-án, az Esterházy Akadémián

 

az „esterházysok”